กำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

วันที่ 09/10/2015

กำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 pdf

ฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558  (อ่านรายะเอียดการฝึกซ้อมที่นี่pdf)

ฝึกซ้อมรวม วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 

ฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558