กำหนดการปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปฐมนิเทศโครงการ TU-PINE วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558

วันที่ 09/08/2015

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการ TU-PINE วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558pdf