ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

วันที่ 15/06/2015

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (อ่านรายละเอียดที่นี่pdf)

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับผู้สมัครที่จบจากหลักสูตร EBM (อ่านรายละเอียดที่นี่pdf)

สมัครเรียน Online