ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

วันที่ 12/03/2015

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 pdf

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2558- 30 เมษายน 2558 

ขั้นตอนการสมัคร pdf

วิธีการสมัคร 

1. สมัคร Online 

2. สมัครด้วยตนเองที่ห้องโครงการ TU PINE  ชั้น 2 ห้อง วศ.211

    อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต