ข่าวสาร

15/06/2015 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 อ่านต่อ
12/06/2015 รายชื่อผู้ส่งแบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่ สาขา EBM ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
04/06/2015 ขั้นตอนการแจ้งจบ ภาคฤดูร้อน/2557 อ่านต่อ
03/06/2015 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
29/05/2015 ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มและห้องพัก การฝึกสำรวจภาคสนาม วันที่ 8-12 มิ.ย.58 อ่านต่อ
29/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
22/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
15/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
07/05/2015 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
12/03/2015 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 อ่านต่อ
< หน้า 2 ของ 9 >