ข่าวสาร

16/11/2015 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน ประเมินการสอน ออนไลน์ ภาค 1/2558 อ่านต่อ
09/10/2015 กำหนดการฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 อ่านต่อ
30/09/2015 เฉลยแบบฝึกหัด Physics I วันที่ 25-26 ก.ย.58 อ่านต่อ
18/08/2015 กำหนดแจ้งขอจบการศึกษาภาค 1/2558 วันที่ 17-31 ส.ค.58 อ่านต่อ
09/08/2015 กำหนดการนำเสนอฝึกงาน และการเขียนรายงานฝึกงาน สาขา EBM ภาคฤดูร้อน/2557 อ่านต่อ
09/08/2015 กำหนดการปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปฐมนิเทศโครงการ TU-PINE วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ
03/08/2015 ประกาศผลสอบ สมรรถนะด้านการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ และทดสอบสมรรถนะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (TCTC) อ่านต่อ
21/07/2015 กำหนดการนำเสนอฝึกงาน สาขา EBM ภาคฤดูร้อน/2557 อ่านต่อ
24/06/2015 จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง และแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมค่ายก้าวแรก TU-PINE ครังที่ 2 วันที่ 25-27 มิ.ย.58 อ่านต่อ
17/06/2015 กำหนดการค่ายก้าวแรก TU-PINE ครั้งที่ 2 วันที่ 25-27 ก.ค.58 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 9 >